Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Kefaret
Erkeğin Cinsel Yaşamı
Mutlu Yaşam Kılavuzu
Psikoterapistin El Kitabı
Aldatma ve Sadakatsizlik
Kadınca
Terapide Bir Gün
Aforizmalar
Erkekçe
Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme
Boşalma, Orgazm ve Cinsel Doyum
Kadim Aşk Öğretileri
Mühürlü Beden
Yatak Efsaneleri
Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar
10 Adımda Erken Boşalma Tedavisi
Çaresiz Değilsiniz Çare Sizsiniz
İktidarsızlık
Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
Vajinismus'un Üstesinden Gelmek
Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
En İyi Terapistim Ben
10 Adımda Vajinismus Tedavisi

Aldatmadan Önce Aldatmadan Sonra

Aldatmadan Önce Aldatmadan Sonra


Kadın erkek ilişkisinde aldatma, adeta bir insanlık mirası gibi her toplumda kuşaktan kuşağa aktarılarak eski çağlardan bugüne yaşanmaya devam ediyor ve muhtemelen insanlığın sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Aldatma, eş dışında biriyle ilişkiyi tehdit edebilecek boyuttaki her türlü yakınlaşma olarak tanımlanabilir. Bu genel tanımın içine, bir gecelik ilişliler, sanal ilişkiler, cinselliğin yaşanmadığı duygusal ilişkiler ya da yalnızca cinselliğin yaşandığı duygusallığın olmadığı tüm ilişkiler girer. Sonuçta aldatma, birinin eşiyle yaşadığı, eşine karşı hissettiği şeyleri eşiyle ilişkisi devam ederken başka biri ya da birileriyle gizli olarak yaşaması anlamına gelir.

Cem KEÇE'ye Soru Sor

YOL AYRIMI…

Aldatma, öncesinde ve sonrasında yaşananlar, nedenleri, sonuçları, aldatan ve aldatılan eşin psikolojisi açısından çok sayıda değişkeni bulunan karmaşık bir süreçtir. Aldatmanın nedenleri, ilişkinin dinamiklerine ve eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterir. Aldatma konusunda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, aldatmanın nedenlerine ilişkin cinsiyet açısından bir genelleme yapmayı mümkün kılar. Bu genelleme de, erkeklerin cinsel, kadınların da duygusal nedenlerle aldatıyor olduğudur. Buna göre aldatmanın iki genel türü vardır. Birincisi cinsel aldatma yani eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkide bulunma, ikincisi de duygusal aldatma yani eşi dışında başka biriyle duygusal yakınlık kurmadır.  Hangi türde olursa olsun, aldatma ortaya çıktığında, aldatan ile aldatılanı bir yol ayrımına getirir. Bu yol ayrımında verilecek karar hem çok zor hem de çok önemlidir. Seçilebilecek iki yol vardır: Ya herkes kendi yoluna gider ya da her şeye yeniden başlanır.

ALDATMAYA YÜKLENEN ANLAM…

Aldatmadan sonra seçilecek yolun belirlenmesinde birçok faktör rol oynar. Bunlardan biri aldatmanın her iki tarafta nasıl anlamlandırıldığı ve algılandığıdır. Çünkü insanlar olaylardan değil, olaylara yükledikleri anlamlardan ve bu anlamların yarattığı duygulardan etkilenirler. Aldatmanın algılanması ve anlamlandırılması madalyonun ön ve arka yüzü gibidir. Madalyonun bir yüzünde kültürel faktörlerin çok büyük bir etkisi vardır. Erkek egemen toplumlarda aldatmaya bakış açısında çifte standart söz konusudur. Erkekler için neredeyse bir hak olarak görülen aldatma, kadın tarafından yapıldığında tam tersi bir anlayışla yüz kızartıcı bir suç olarak görülür. Bu kültürel algı çoğunlukla aldatan ve aldatılan tarafta da aynı etkiye sahiptir. Aldatılan kadın, “Aldatmayan erkek, aldatılmayan kadın yoktur” diye düşünerek; aldatan erkek ise “Erkekliğin şanındandır” diye görerek aldatmayı normalleştirir. Aldatan taraf erkek olduğunda, bu durum ilişkinin doğası gereği olup biten bir şey gibi kabullenilip yaşanabilirken, aldatan kadın olduğunda sonu namus cinayetlerine kadar varabilen vahim sonuçlar ortaya çıkabilir.

MADALYONUN ARKA YÜZÜ…

Madalyonun diğer yüzünde aldatma, ne kadın ne erkek açısından bu kadar sıradan ve normal kabul edilmez. Aldatan kadın da olsa, erkek de olsa, aldatmanın hem ilişki hem de aldatılan üzerindeki etkileri yıkıcıdır. Aldatma, aldatılanın değersizlik, çaresizlik ve öfke gibi duygular hissetmesine, ilişkisine ve geleceğe ilişkin umutlarını ve güvenini yıktığı için de bir kayıp duygusu yaşamasına yol açar. Adatılan kişinin bu duygularla baş edememesi ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Aldatılmanın psikolojik sonuçlarıyla başa çıkmak konusunda erkekler daha fazla zorlanır. Aldatılmayı gururlarına yediremediklerinden genellikle kimseyle paylaşmadan kendi içlerinde çözmek zorunda kalırlar. Bu da aldatan eşe duyulan öfke, kin ve intikam duygusunu daha fazla körükleyebilir. Kadınlar ise bu süreci daha çok değersizlik ve suçluluk duygusuyla geçirirler ve bunun sonucunda da depresyon ya da başka psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

NEDEN SONUCUN BELİRLEYİCİSİDİR…

Aldatma öncesinde ilişkide mevcut olan duygusal ya da cinsel sorunlar, çatışmalar, eşlerin özellikleri, yaşama bakışları, istekleri, beklentileri ve bunlara bağlı olarak yaşanan her şey aldatmaya zemin hazırlayarak ilişkiyi bu yol ayrımına getirebilir. Aldatmadan sonra gidilecek yolun seçilmesinde etkili olan diğer bir faktör de aldatmanın nedenidir. Aldatmanın nedeni, sonucunun belirleyicisidir. Aldatmaya zemin hazırlayan neden ilişkinin kendisiyse, yani eşler arasındaki duygusal bağ kopmuşsa ya da ilişki zaten baştan beri duygusal bir bağ kurulamadan sürdürülüyorsa eşler yollarına ayrı ayrı devam etmeyi seçerler. Bu koşulda, aslında ilişki zaten bitmiş, aldatma ayrılık bahanesi olmuştur.  Ancak eşlerin bağlarının kopmadığı, duygusal boşluk, heyecan arayışı, cinsel isteksizlik, tatminsizlik ya da fantezi arayışı gibi cinsel ya da duygusal çeşitli sorunların neden olduğu aldatma sonrasında ne yapılacağına dair verilecek kararda, aldatan ve aldatılanın tutum ve davranışları büyük önem taşır. Aldatanın yaptığının hata olduğunu kabul edip, senin yüzünden oldu diyerek eşini suçlamadan, aldatmayı kendi üzerinden gerekçelendirerek af dilemesi, pişmanlığını açıkça ifade etmesi, aldatılanın da eşini bağışlayarak ona yeniden güvenmeyi seçmesi halinde eşler yollarına birlikte devam edebilirler.

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM…

Eşler aldatmanın yaşanmış olmasından pişmanlarsa ve hiç yaşanmamış olmasını düşünerek ilişkilerini devam ettirmeye isteklilerse yollarına birlikte devam edebilirler. Ancak bu durumda da ilişkinin devam edebilmesi için olmazsa olmaz koşul, güvenin yeniden inşa edilmesidir. İlişkide güvenin yeniden sağlanmasının olmazsa olmaz koşulu ise eşler arasında iyi bir iletişimin olmasıdır. Eşler birbirleriyle her şeyi açıkça konuşabildikleri bir iletişim kurabildikleri ölçüde sorunlarını çözüme kavuşturabilirler. Aldatma ile ilgili her şeyi konuşup hiçbir karanlık nokta ve soru işareti bırakmadan, bu sayfayı bir daha asla tekrar açmamak üzere kapatabilirlerse her şeye yeniden başlayabilirler. Yani aldatmanın hesabı tamamen görülüp kapatılmadan güvenin yeniden sağlanması ve ilişkinin sürdürülmesi mümkün olamaz.

HER KAOSUN SONU YENİ BİR DÜZENİN BAŞLANGICIDIR…

Araştırmalar bazı çiftlerde aldatma öncesinde sorunlu giden ilişkilerin aldatmadan sonra sorunların çözülmesiyle birlikte daha sağlıklı yürümeye başladığını, bağlılık  duygusunun artarak ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor. Bu bulguya göre, inanılması güç olsa da aldatmanın iyileştirici etkisinden de söz etmek mümkün. Çünkü bazı ilişkiler aslında içinde girdikleri çıkmazın oluşturduğu girdapta döner dururlar. Bu tip ilişkilerde aldatma, eşlerin birbirlerine karşı sevgisizliği ya da isteksizliği yüzünden yaşanmaz. Çözülebilecek sorunlar eşlerin psikolojik durumları ve başka etkenlerle içinden çıkılmaz bir hal alır ve ilişkide bir kaos yaşanır. Her kaosun sonu yeni bir düzenin başlangıcıdır. Aldatma da ilişkilerde yaşanan kaosun kırılma noktası olur ve kaosun yeni bir düzene dönüşme sürecini başlatır. Başlayacak olan yeni düzende, her aldatmanın ayrılıkla sonuçlanması gerekmediği gibi, her ilişkinin de mutlaka devam ettirilmesi gerekmez. Ancak bu noktada verilecek karar kritik bir öneme sahiptir. Doğru kararın verilebilmesi neden-sonuç ilişkilerinin tarafsız bir gözle ve doğru bir şekilde kurulabilmesine bağlıdır. Bu nedenle bu konuda eşlerin bir evlilik terapistinden profesyonel yardım almaları en akılcı yol olacaktır.


Etiketler

aldatmak aldatma sözleri aldatma sahneleri aldatmaz oto aldatmaz aldatma haberleri aldatma belirtileri aldatma testi aldatma sanatı aldatmak nedir aldatma hikayesi jane aldatma arzusu filmi aldatma şakası aldatma nedenleri aldatma şarkıları aldatma arzusu full izle aldatma anı aldatma arzusu türkçe dublaj izle aldatma arzusu filmini izle aldatma arzusu tek link aldatma acisi nasil unutulur aldatma arzusu oyuncular aldatma arzusu 2 izle aldatma arzusu türkçe altyazılı aldatma boşanma aldatma beni aldatma blog aldatma boşanma davası aldatma boşanma dilekçesi aldatma belirtisi aldatma baskını aldatma belirtileri erkek aldatma bahaneleri aldatma cinayeti aldatma cezası aldatma cinayetleri aldatma caps aldatma çeşitleri aldatma charlotte link aldatma çeviri aldatma cümleleri aldatma cinayeti kayseri aldatma cübbeli aldatma çeviri aldatma çeşitleri nelerdir aldatma çocuğun velayeti aldatma çözümleri aldatan çiftler aldatmaya çalışanlar aldanırlar çghb aldatma çelik naz aldatma çarpıcı aldatma hikayeleri aldatma davaları aldatma durumunda velayet aldatma dizileri aldatma duygusu aldatma dedektif aldatma davası velayet aldatma delilleri aldatma duası aldatma davalarında telefon kayıtları aldatma durumunda boşanma davası d smart aldatmacası aldatma ekşi aldatma eğilimi ölçeği aldatma erkek aldatma evlilik birliğinin temelden sarsılması aldatma eş anlamlısı aldatma eşini aldatmak e kitap aldatma fotoları aldatma film youtube aldatma filmleri youtube aldatma facebook aldatma fıkraları aldatma forum aldatma falı aldatma foto aldatma filmleri 2014 aldatma full izle aldatma geni aldatma görüntüleri aldatma gerçek aldatma görselleri aldatma gerçek itiraflar aldatma gunahi aldatma geni bulundu aldatma günahmı aldatma güzel sözler aldatma görmek aldatma hikayeleri facebook aldatma hastalığı aldatma hikayeleri ekşi aldatma hastalığı tedavisi aldatma hikayeleri erkekler aldatma hastası kadın aldatma hadis aldatma hormonu aldatma hikayeleri kadınlar kulübü aldatma h kadınların aldatma h aldatma ile ilgili sözler aldatma ıtıraf aldatma ıtırafı aldatma ıle ılgılı sarkılar aldatma ıle ılgılı sozler aldatma ıle ılgılı fılmler aldatma ıngılızce aldatma ıle ılgılı hadısler aldatma ıle bosanma aldatma ıng allah'ı aldatmak aldatma ingilizce aldatma ile ilgili filmler aldatma itirafı aldatma ihanet filmleri aldatma ile ilgili hadisler aldatma içerikli film aldatma itirafı kadın aldatma itiraflar aldatma ile ilgili atasözleri ruyada esini i aldatmak aldatma jane hikayesi aldatma jet film aldatan jadin aldatmak jet aldatma kitap aldatma kadın aldatma karikatür aldatma kadınlar aldatma karikatürleri aldatma kabiliyeti aldatma kelimesinin ingilizcesi aldatma konulu diziler aldatma kitabı aldatma kapak fotoğrafları aldatma lafları aldatmayla ilgili sözler aldatan lar anlatıyor lokomotif aldatma aldatma mesajları aldatma manevi tazminat aldatma maceraları aldatma msj aldatma mesajlar aldatma mektubu aldatma manevi tazminat zamanaşımı aldatma mesajları kısa aldatma mahkemede nasıl ispatlanır aldatma mahkeme kararı m rasim aldatmaz aldatma nedir aldatma nedeniyle boşanma davası aldatma nedeni aldatma nedeniyle boşanma dava dilekçesi aldatma nedeni ile boşanma dilekçesi aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçesi aldatma nasıl anlaşılır aldatma neden olur aldatma nasıl olur aldatma oyunları aldatma oranları aldatma o akşam eve geldiğimde aldatma olayından sonra evliliğinizi ayakta tutman aldatma olayları aldatma oyunu oyna aldatma öyküleri aldatma oyunu filmi aldatma oyunu bulmaca aldatma otel kayıtları aldatma özür sözleri aldatma öyküsü aldatma özlü sözler aldatma özür aldatma özlü söz çok özel aldatma itirafları aldatma üzerine özlü sözler öpüşmek aldatma sayılır mı aldatma kitap özeti aldatma programı aldatma psikolojisi ve tedavisi aldatma programları aldatma programı yabancı aldatma pdf aldatma potansiyeli olan erkek aldatma psikoloji aldatma ppt aldatma pişmanlığı aldatma paulo aldatma resımleri aldatma resmi aldatma roman aldatma romanı aldatma rüya tabirleri aldatma resimli sözler aldatma rüya aldatma rap aldatma rehberi aldatma replikleri aldatma sahnesi aldatma sözleri facebook aldatma sevişme aldatma sanatı pdf aldatma sitesi aldatma siteleri aldatma sözleri kısa aldatma s aldatma şakaları aldatma şiirleri aldatma şarkısı aldatma şekilleri aldatma şakasına sevgiliden yorum ben de seni alda aldatma şüphesi aldatma şarkıları dinle aldatma şiirleri dinle eş aldatma eş aldatmanın cezası eş aldatma film eş aldatma video eş aldatma yarışması eş aldatma itirafları eş aldatmanın günahı eş aldatma siteleri eş aldatmak eş aldatması nasıl anlaşılır aldatma tumblr aldatma twitter aldatma türleri aldatma tazminatı ne kadar aldatma türk filmi aldatma taktikleri aldatma teknikleri aldatma terapisi aldatma telefon kayıtları aldatma uzerine bir film 1997 aldatma üzerine film aldatma uzman tv aldatma unutulurmu aldatma uzerine sozler aldatma uygulamaları aldatma uygulaması aldatma uzerine ilginc bir yazi aldatma ustası örümceği aldatma uygulama aldatma üzerine aldatma üzerine yabancı filmler aldatma üzerine filmler izle aldatma üzerine şarkılar aldatma üzerine kurulu filmler aldatma üzerine kitaplar aldatma üzerine hadisler aldatma üzerine yazılar aldatma üzerine yerli filmler aldatma videoları aldatma video aldatma videosu aldatma ve boşanma aldatma ve pişmanlık aldatma vikipedi aldatma ve yalanla ilgili ayetler aldatma ve ihanet sözleri aldatma videoları youtube aldatma ve ihanet filmleri v-pills aldatmacası aldatma youtube aldatma yazıları aldatma yargıtay kararları aldatma yüzünden boşanma aldatma yöntemleri aldatma yargıtay kararı aldatma yakalama aldatma yabancı film aldatma yabancı filmler aldatma yarışması aldatma 18 aldatma hakkında 12 gerçek 1 kadın 1 erkek aldatma 1 aprel aldatma gunu 1 nisan aldatmacası 1 gecelik aldatma 1 aprel nece aldatmaq olar 1 aprel aldatmalari aldatma 24 aldatma 2004 izle 2013 aldatma filmleri 2012 aldatma filmleri 2012 aldatma filmi 2014 aldatma filmleri aldatma sözleri 2012 aldatma sözleri 2013 onu aldatma 2 aldatma arzusu 2 aldatmaz 2.el aldatmaz 2 el sultanbeyli sims 2 aldatma 32 aldatma işareti sims 3 aldatma aldatmada 3. kişi aldatmada 3. kişiye tazminat abuzittinin maceraları 3 aldatmalar abuzittin'in maceraları 3 aldatmalar tam çözüm 5 er beşer aldatmak 7 ocak aldatma evli kadının 7 aldatma nedeni aldatmanın 10 belirtisi en iyi 10 aldatma filmi

Yorumlar