Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Vajinismusta risk faktörleri

Vajinismusta risk faktörleri


“Vajinismus hangi durumlarda görülür?” “Kimler vajinismus olur?” sorularının yanıtı çok derin değildir. Çünkü modern dünyada cinsel sağlık beden sağlığı kadar önemli kabul edilmektedir ve yaşanan streslerin insan cinsel sağlığını veya en azından yaşam kalitesini bozması veya bozma olasılığı yüksektir. Temkinli olunmadığı zaman bu tip bilgiler cinsel yaşantının içinden çıkılamaz sorun yumağı gibi algılanmasına ve mutlaka bir psikolojik yardım alınması gerektiğine kişiyi inandırabilir. Ama şunu unutmamak gerekir; insanın çoğu sorunu, kendi kaynaklarını ve güçlerini kullanarak çözme yeteneği vardır.

Cem KEÇE'ye Soru Sor

Vajinismusta en yaygın etken cinsel bilginin yanlış ya da eksik olmasıdır. Çocuklara hiç cinsel eğitim ve cinsel bilgi verilmemesi; cinsellikle ilgili her şeyin ayıp ya da günah sayılmasına, bilgisizliğe ya da cinsel mit dediğimiz aslı olmayan bilgilere sahip olmasına neden olmaktadır. Ayrıca AIDS gibi bir hastalık kapma, reddedilme, kirletilme, masumiyetin kaybı gibi korkular da psikolojik nedenler arasında süreci hızlandırıcı faktörler olarak yer almaktadır. Stres, aşırı çalışma, depresyon gibi başka bir ruhsal hastalığın bulunması da problemin ortaya çıkmasına sebep olabilir. “Vajinismus için risk altındaki bireyler kimlerdir?” sorusu işte tam burada aklımıza takılmalıdır. Çünkü özellikle çocuksu, aileye bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlamamış kadınlar risk grubunu oluşturur. Bu gruptan özellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişilerde vajinismus probleminin ortaya çıkma olasılığı daha da artmaktadır. Çocukluk çağından kalma korkuları yaşayan bireylerde bu rahatsızlığın oluşması kolaylaşır. Korkular, en çok kadının simgesel olarak zihninde aşırı büyüttüğü bir penis yüzünden çok acı çekme, parçalanma şeklindedir. Ayrıca gebe kalma korkuları da probleme sebebiyet verebilir. Cinselliğe bakışın tutucu olduğu çevreler de risk faktörleridir. Kısaca vajinismusu olan kadınlar; cinsel güvensizlikleri, korkuları ve çatışmaları nedeniyle kırıl­gan, genellikle cinsel açıdan tecrü­besiz, cinsel konularda kaçınmaları olan, çoğunlukla çocuksu özellikler gösteren ve erişkin bir kadın olmaya karşı isteksiz kişilerdir. Cinsel Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, vajinismuslu kadınlar kurallara uyan, kız­gınlığını dışa vuramayan, sürekli bir kabul ihtiyacı içinde olan akıllı ve iyi kızlardır. Ayrıca bu kadınlar baskıcı ve otoriter olan babalarının ter­si özellikler gösteren kişileri eş olarak seçme eğilimindedirler. Yani eşleri iyi, nazik, kibar ve pasiftir.

İlk gece; bir kereye mahsus cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesi, genellikle, yorgunluğa, bilgisizliğe, stresli ya da gergin olunmasına bağlanır. Hastalık olarak değerlendirilmez. Sonrasında her birleşme denemesinin hemen öncesinde “yine kasılacak mıyım?” veya “yine olmayacak mı?” kaygısı sorunun çözümünü engellemekle kalmaz; giderek çifti kaçınmaya, ertelemeye, cinsel ilişkiden vazgeçmeye, soğutmaya, cinsel isteksizliğe kadar götürebilir.

Vajinismusa Neden Olan Önyargılar

-İlk birleşme her zaman acı verir,
-Kızlık zarı aile şerefini korur, yırtılır, kanar ve patlar gibi ön yargılar,
-Cinsellik erkeklerin gereksinimidir,
-Cinsellik kadınlar için zorunludur,
-Cinsel ilişki kötü ve acı vericidir,
-Erkekler potansiyel tehdit kaynağıdır,
-Erkekler baskındır,
-Vücuda giren bir şey zarar verebilir ve şiddet içerir,
-Korku ve öfke daima bastırılmalı, asla dışa vurulmamalıdır,
-Kadınlar zayıf ve çaresizdir,
-Erkeklere güvenilmez.


Etiketler


Yorumlar