Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Duygu Odaklı Terapi

Duygu Odaklı Terapi

Duygu odaklı terapi danışanların daha güvenli bağlanma stilleri geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışır ve duyguları “üstesinden gelinmesi ve rasyonellikle yer değiştirilmesi gereken bir şey...

Beden Terapisi

Beden Terapisi

Düşüncelerin oluşturduğu duyguların bedendeki etkilerine “duyum” adı verilir.

İçgörü

İçgörü

Yaşadığı ruhsal sorunla ilgili belirtilerin olağandışı oluşuna ya da bu belirtilerin yaşadığı ruhsal sorunun bir parçası olduğuna dair danışanın entellektüel ve duygusal olarak bilgi sahibi olması...

Yorum

Yorum

Psikanalitik psikoterapi danışanın kişiliğinin ve psikopatolojisinin bilinçdışı köklerini keşfetmek için bastırılmış anıların ortaya çıkması amacıyla danışanın çocukluğuna inmedir, geçmişine doğru...

Karşı Aktarım

Karşı Aktarım

Terapistin danışanına karşı olan tüm tutumları ve duyguları "karşı aktarım" olarak bilinir. Terapistin danışanına karşı mat olmasını ve bir ayna gibi yalnızca ona gösterilenleri göstermesi...

Danışan Odaklı Terapi

Danışan Odaklı Terapi

"Konuşma merkezli psikoterapi" olarak da adlandırılan birey odaklı psikoterapide, insanın sağlıklı gelişimi için temel ihtiyacının olumlu ve koşulsuz bir şekilde değer görmek (özellikle de kendi...

Aktarım ve Aktarım Nevrozu

Aktarım ve Aktarım Nevrozu

Aktarım ile onun çok özel bir tipi olan aktarım nevrozunu eş anlamlı olarak kullanabilir miyiz? Bu sorunun yanıtını vermeden önce bazı kavramları netleştirmekte fayda var. Bilindiği gibi, Freud,...

Alfred ADLER ve Bireysel Psikoloji

Alfred ADLER ve Bireysel Psikoloji

"Bireysel psikoloji" veya "Adlerian terapi" Alfred Adler tarafından geliştirilen, psikanalizden ayrı olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuramdır.

Psikoterapistlik Mesleğinde Sınır Meseleleri ve Etik Şövalyeliği

Psikoterapistlik Mesleğinde Sınır Meseleleri ve Etik Şövalyeliği

İnsanoğlu sınırları aşmayı ve sınırları inkâr etmeyi sever, potansiyelinin sınırsız olduğuna inanır ya da buna inanmayı seçer. Arthur Schopenhauer'ın dediği gibi "Her insan kendi görüş sahasının...

Psikoterapide Direnç

Psikoterapide Direnç

Danışanda "terapiyi terk etme, seanslara gecikme, seansı unutma, seansta uzun süre sessiz kalma, gereksiz yere lafı uzatma, uyuklama, terapistin her söylediğine katılma, terapisti mutlu edecek...

Varoluşçu Terapi

Varoluşçu Terapi

Bilinçle bedene odaklanılması “beden terapisi”, bilince duyguya odaklanılması “duygu odaklı terapi” ve bilinçle düşüncelere odaklanılması da “bilişsel terapi”nin özünü oluşturur. Düşünce, duygu ve...

Empati

Empati

Terapide empati, terapistin danışanın içinde o an canlı olan şeyle bağlantı kurmasıdır. Terapistin yapacağı empati, danışana ilişkin değerlendirme yapmak değil, onu gözlemlemektir.