Psikoterapide Direnç

Psikoterapide Direnç

Psikoterapiler inişli çıkışlı bir gidiş sergilerler, bu olağan ve doğal bir durumdur. En başarılı terapilerde bile bazen terapinin ilerlemesini zorlaştıran güçlükler ortaya çıkabilir ya da danışanı...

Varoluşçu Terapi

Varoluşçu Terapi

Bilinçle bedene odaklanılması “beden terapisi”, bilince duyguya odaklanılması “duygu odaklı terapi” ve bilinçle düşüncelere odaklanılması da “bilişsel terapi”nin özünü oluşturur. Düşünce, duygu ve...

Empati

Empati

Terapide empati, terapistin danışanın içinde o an canlı olan şeyle bağlantı kurmasıdır. Terapistin yapacağı empati, danışana ilişkin değerlendirme yapmak değil, onu gözlemlemektir.

Otto Rank ve Yeniden Doğuş Kuramı

Otto Rank ve Yeniden Doğuş Kuramı

Reich'ın kuramı, Otto Rank'ın "Doğum Travması" metaforunu bize hatırlatır. Asıl adı Otto Rosenfeld olan Otto Rank Avusturyalı bir psikologdur. Psikanaliz kuramını efsane, mit, sanat ve yaratıcılığın...

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik yönelimli psikoterapi yöntemi, klasik psikanaliz geleneğine bağlıdır. Psikanalitik yönelimli psikoterapide, kişisel deneyimlerin psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına veya mevcut...

Yazgı

Yazgı

İnsanın kendisi ve hayatıyla ilgili bütün olup bitenleri, olmakta olanları ve gelecekte olacakları önceden planlanmış bir biçimde düzenlediğine inanılan bilinçdışı güce "yazgı" adı verilir. Diğer bir...

Kurtlara Yem Olan Kadınlar

Kurtlara Yem Olan Kadınlar

Kadın-erkek ilişkisi "av-avcı" ilişkisine benzer. Avlayan, avlanan rolleri kimi zaman değişse de, çoğunlukla erkek avcı, kadın av rolündedir. Avcı olan erkek bir kurt gibidir, avını büyük bir...

Erkekler ve Depresyon

Erkekler ve Depresyon

Erkek olma süreci zordur ve engellerle doludur. İlk aşamada erkek çocuk "büyüklenir" yani sergilediği etkinlikler karşısında anne ve babasından onay görmeyi, beğenilmeyi ve takdir edilmeyi bekler,...

Narsisistik Yapıda Kıskançlık ve Öfke

Narsisistik Yapıda Kıskançlık ve Öfke

Özgüven eksikliği ve yetersizlik duygusundan kaynaklanan, bir kişinin veya bir ilişkinin yitirilmesinden korku duyulması anlamına gelen “kıskançlık”, karmaşık bir ruhsal yaşantı ve olumsuz bir...

Yemek, Güç ve İktidar

Yemek, Güç ve İktidar

Nietzsche, “Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım” derken haklıydı... Çünkü dünyayı avuç içine almanın kuvvetli, güçlü, sağlıklı ve iştahlı olmaktan geçtiğine dair...

Biri Kız Biri Erkek İkiz Kardeşler: Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Biri Kız Biri Erkek İkiz Kardeşler: Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Sevgi ve değer odaklı "yapışan" borderline kişilik bozukluğu ile performans ve başarı odaklı "uzaklaşan" narsisistik kişilik bozukluğu bir paranın iki yüzü; biri kız diğeri erkek ikiz kardeş gibidir....

Önce Ben Hep Ben

Önce Ben Hep Ben

“Benim hakkımda ne çok konuştuk, biraz da sizden konuşalım. Hakkımda ne düşünüyorsunuz?” gibi ifadeler tipik söylemlerinden olan, içerikten çok görüntüye önem veren, karşısındakine huzursuzluk ve...