Olumsuz Terapötik Tepki

Olumsuz Terapötik Tepki

Freud'un beş kadim direncinden biri olan "süperego direnci"nin, en yoğun ve en ağır türü "olumsuz terapötik tepki", hem süperegonun hem de bilinçdışı suçluluk ve günahkârlık duygusunun nasıl...

Erotomani

Erotomani

Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur.

Erotikleştirilmiş Aktarım

Erotikleştirilmiş Aktarım

Bazen danışanlar terapi seanslarını, çocuksu bir aşkın ifadesi ve aşık olunan terapistle beraber olmanın getirdiği haz için kullanırlar ve terapisti de aşklarına yanıt vermeye zorlarlar. Terapist...

Bilişsel - Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel - Davranışçı Psikoterapi

Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme ve davranışları değiştirme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel davranışçı terapide öncelikle kişinin güncel sorunlarına...

Gerçeklik Terapisi

Gerçeklik Terapisi

William Glasser tarafından geliştirilen gerçeklik terapisi de bilişsel davranışçı teori üzerine yapılandırılmıştır. Bununla birlikte gerçeklik terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşımlardan felsefi...

Duygu Odaklı Terapi

Duygu Odaklı Terapi

Duygu odaklı terapi danışanların daha güvenli bağlanma stilleri geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışır ve duyguları “üstesinden gelinmesi ve rasyonellikle yer değiştirilmesi gereken bir şey...

Beden Terapisi

Beden Terapisi

Düşüncelerin oluşturduğu duyguların bedendeki etkilerine “duyum” adı verilir.

İçgörü

İçgörü

Yaşadığı ruhsal sorunla ilgili belirtilerin olağandışı oluşuna ya da bu belirtilerin yaşadığı ruhsal sorunun bir parçası olduğuna dair danışanın entellektüel ve duygusal olarak bilgi sahibi olması...

Yorum

Yorum

Psikanalitik psikoterapi danışanın kişiliğinin ve psikopatolojisinin bilinçdışı köklerini keşfetmek için bastırılmış anıların ortaya çıkması amacıyla danışanın çocukluğuna inmedir, geçmişine doğru...

Karşı Aktarım

Karşı Aktarım

Terapistin danışanına karşı olan tüm tutumları ve duyguları "karşı aktarım" olarak bilinir. Terapistin danışanına karşı mat olmasını ve bir ayna gibi yalnızca ona gösterilenleri göstermesi...

Danışan Odaklı Terapi

Danışan Odaklı Terapi

"Konuşma merkezli psikoterapi" olarak da adlandırılan birey odaklı psikoterapide, insanın sağlıklı gelişimi için temel ihtiyacının olumlu ve koşulsuz bir şekilde değer görmek (özellikle de kendi...

Aktarım ve Aktarım Nevrozu

Aktarım ve Aktarım Nevrozu

Aktarım ile onun çok özel bir tipi olan aktarım nevrozunu eş anlamlı olarak kullanabilir miyiz? Bu sorunun yanıtını vermeden önce bazı kavramları netleştirmekte fayda var. Bilindiği gibi, Freud,...