Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Kefaret
Erkeğin Cinsel Yaşamı
Mutlu Yaşam Kılavuzu
Psikoterapistin El Kitabı
Aldatma ve Sadakatsizlik
Kadınca
Terapide Bir Gün
Aforizmalar
Erkekçe
Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme
Boşalma, Orgazm ve Cinsel Doyum
Kadim Aşk Öğretileri
Mühürlü Beden
Yatak Efsaneleri
Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar
10 Adımda Erken Boşalma Tedavisi
Çaresiz Değilsiniz Çare Sizsiniz
İktidarsızlık
Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
Vajinismus'un Üstesinden Gelmek
Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
En İyi Terapistim Ben
10 Adımda Vajinismus Tedavisi

Ruh Sağlığı ve Ruh Sağlığı Sorunlarının Tedavisi

Ruh Sağlığı ve Ruh Sağlığı Sorunlarının Tedavisi


Genel anlamda sağlık, bedensel ve ruhsal iyilik durumu olarak tanımlanır. Ruh sağlığı da, en genel anlamıyla insanın duygu, düşünce ve davranışlarının bir bütünlük içinde bulunduğu, kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olduğu, iyilik halidir. Bu iyilik halinde olan yani ruh sağlığı yerinde olan kişinin belli başlı özellikleri şunlardır: Kendini olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle kabul eder; kendinden memnundur; nedeni belli olmayan, kuşku, kaygı ve korkular hissetmez; diğer insanlarla iletişimi ve ilişkileri sorunsuzdur; yaşadığı toplumla uyumlu davranış ve tutumlar sergiler; toplumsal rollerini yerine getirmede istekli ve başarılıdır; kararlarını kendi alır ve uygular, söylediklerinin ve yaptıklarının sorumluluğunu alır; geleceğine umutla bakar, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için çabası vardır; sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamı ve partner ilişkisi vardır; karşılaştığı zorluklarla baş etme, sorunların üstesinden gelme gücüne sahiptir... Ruh sağlığı yerinde olmayan kişinin ise, günlük yaşamını ve kişiler arası ilişkilerini bozacak nitelikte, sürekli ya da tekrarlayıcı şekilde duygu, düşünce ve davranışlarında tutarsızlıklar, aşırılıklar ve uygunsuzluklar vardır.

Cem KEÇE'ye Soru Sor

RUH SAĞLIĞI BOZULURSA...

Ruh sağlığı da beden sağlığı gibi bozulabilir ve düzelmesi için tedavi gerekebilir. Ne var ki ruh sağlığı sorunları genellikle fark edilmez ya da bu sorunlu davranış ve tutumlarının “kişilik özelliği olduğu düşünülerek” dikkate alınmaz. Oysa, insanın kendisiyle ve çevresiyle ilişkisinin belirleyicisi olan ruh sağlığındaki sorunlar, öncelikle kişinin kendisi ve ailesi, sonra yakın çevresi ve nihayetinde toplum açısından olumsuz sonuçlar ortaya koyabileceği için ruh sağlığı sorunlarının tedavisi, fiziksel hastalıkların tedavisi kadar önemlidir. Beden sağlığında bir sorun olduğunda, ağrı, acı, gibi somut fiziksel belirtiler sayesinde bir sorun olduğu anlaşılır. Ancak ruh sağlığındaki sorunların anlaşılması bu kadar kolay ve çabuk olmadığından, bu sorunlar insanın yaşamını her düzeyde olumsuz etkiler. Ruh sağlığı bozuklukları sadece psikiyatrik hastalıklarla sınırlı değildir. Yaşama isteği olmayan, mutsuz, çevresiyle iyi ilişkiler kuramayan, hırçın, kavgacı, uyumsuz vb olumsuz özelliklere sahip insanlar da aslında ruh sağlığı sorunları nedeniyle bu durumdadırlar.

BEN DELİ MİYİM?

Beden sağlığı bozulduğunda hemen tedavi arayışına girişilir, doktora başvurulur ama ruh sağlığı söz konusu olduğunda aynı şey geçerli olmaz. Bunun birincil nedeni, kişinin yaşadığı ruhsal soruna ilişkin farkındalığının olmaması, yani ruh sağlığının bozulduğunu anlayamamasıdır. Bunu anlayabilen ya da çevresindekiler tarafından uyarılan kişilerin önündeki engel ise “Ben deli miyim?”, “Psikoterapiste ya da psikiyatriste deliler gider” şeklinde toplumda yaygın olan yanlış algıdır. Kişinin bu engeli de aşarak bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmak istemesi durumunda da nereye başvuracağını, nasıl destek alacağını bilememesi söz konusu olabilir.

PSİKOTERAPİST VE PSİKİYATRIN FARKI...

Psikoloji kısaca “ruh bilimi” anlamına gelir. Psikoterapist bireylerin, grupların, çiftlerin ya da ailelerin ruhsal sorunlarına çözüm getirmek için onlarla işbirliği içinde çalışan ve psikoterapi yapan kişidir. Psikiyatri ise kısaca “ruh ve sinir hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık dalı”dır. Ruhsal ve davranışsal değişiklikler beyindeki kimyasalların değişimine bağlı olarak ortaya çıkar. Beyin kimyasının değişmesiyle ortaya çıkan ruh hastalıklarının incelenmesi, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda uzmanlaşan tıp alanı psikiyatridir. Üniversitelerin tıp fakültesini bitirerek psikiyatri dalında uzmanlık yapan doktorlar “psikiyatr” unvanı alır. Psikiyatri uzmanı, psikolojik danışman, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı gibi ruh sağlığı profesyonelleri lisans eğitimlerine ek olarak belli bir psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu aldıktan ve belli sayıda psikoterapi yaptıktan sonra psikoterapist olabilirler. Bu eğitim sürecinin bir süpervizör denetiminde gerçekleşmesi gerekir. Psikoterapistlerin çok sayıda psikoterapi uygulaması izlemesi  deneyim kazanmaları açısından önemlidir. Anlaşılacağı üzere, psikoterapistlik ayrı bir meslek dalıdır. Psikoterapistler danışanlarına psikoterapi uygularken, psikiyatrlar hastalarına genellikle ilaç tedavisi uygularlar. Bu nedenle psikoterapiste başvuran kişiye “danışan”, psikiyatra gidene ise “hasta” adı verilir.

RUHSAL SORUNLAR...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yapılan genel sağlık tanımı “yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir”. Yani sağlıklı olmak, ruhsal sorunlardan da arınmış olmayı gerektirir. Ruhsal sorunlar üç ana gruba ayrılır: Nevrozlar, sınır durumlar (borderline ve narsisistik kişilik) ve psikozlar... Nevrozlar daha çok psikolojik vakalar olarak bilinir ve “genellikle” psikoterapistler tarafından psikoterapi ile tedavi edilir. Sınır durumlar gerektiğinde psikoterapist tarafından psikoterapi ile, gerektiğinde psikiyatri uzmanı tarafından ilaç kullanımıyla tedavi edilir veya her iki tedavi birlikte kullanılabilir. Psikozlar ise psikiyatrik vakalardır ve psikiyatrlar tarafından ilaç ile veya hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Ayrıca beynin yüksek merkezlerinin düşünce, algılama, anlama ve davranışı ile ilgili anormal fonksiyonlarla belirlenen hastalıklara psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalıkları denir.

NEVROZLAR VE PSİKOZLAR...

Nevroz, nevrotik, psikoz, psikotik; bunlar hemen herkesin duyduğu kavramlardır, ama ne anlama geldikleri tam olarak bilinmez. Nevroz ile psikozu birbirinden ayıran en temel nokta, “gerçeği değerlendirme yetisi”dir. Gerçeği değerlendirme yetisi, kişinin kendi dışındaki dünyayı öznel değil, nesnel olarak değerlendirmesi ve yargılamasıdır. Yani kişinin, dünyayı kendinden bağımsız olarak değerlendirebilmesi, gerçekte olanı görebilmesidir. Nevrozlarda kişinin gerçeği değerlendirme yetisi sağlamdır, yani kişi gerçek hayattan kopmamıştır. Nevrotik bir bozukluğu olan kişinin dış dünyayla bazı uyumsuzlukları olsa da davranışları temel toplumsal kurallara uygundur. Ruhsal bir sorununun olduğunu fark eder ve tedavi olmayı kendiliğinden ister. Psikozlarda ise kişinin gerçeği değerlendirme yetisi bozuktur. Bu nedenle psikozlar nevrozlara göre çok daha ciddi ve ağır vakalardır. Psikotik bir bozukluğu olan kişi; gerçekliği fanteziden ayırt edemez, dış dünyanın gerçeğinden ayrı bir gerçeklik yaratmıştır, kısacası gerçeklikten kopmuştur. Duygu ve düşünceleri gerçekliğe uygun olmasa bile gerçekmiş gibi algılar ve kendi gerçekliğine göre hareket eder. Muhakeme yeteneği bozulmuştur, dış dünyaya uyumda zorlanır ve ruhsal bir bozukluğunun olduğunun farkında olmaz. Bu kişilerin kendilerine ve çevrelerine zarar vermeleri de olasıdır.

KİME BAŞVURMALI?

Anksiyete, panik bozukluk, fobiler, histerik nevroz, ergenlik bunalımı, cinsel işlev bozuklukları, aile içi çatışmalar, eşler arası anlaşmazlıklar gibi sorunlar çoğu zaman psikoterapistlerin uzmanlık alanına girer. “İlaç tedavisi veya yatırılarak ruhsal tedavi görmek” için, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, sanrısal bozukluk, halüsinasyon, paranoya, ağır kişilik bozuklukları, majör depresyon ve mani gibi ağır duygudurum bozuklukları, intihar düşüncesi, kişinin kendi bedenine zarar vermesi gibi durumlar ise psikiyatrların uzmanlık alanına girer.


Etiketler

ruh sağlığı ruh sağlığı nedir ruh sağlığı ve bozuklukları ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ruh sağlığı hastanesi ruh sağlığı günü ruh sağlığının tanımı ve önemi ruh sağlığının önemi ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sana ruh sağlığını etkileyen faktörler ruh sağlığı merkezi ruh sağlığı ve hastalıkları ruh sağlığı samsun ruh sağlığı hemşireliği ruh sağlığı haftası ruh sağlığı adana ruh sağlığı adana randevu ruh sağlığı adana doktorları ruh sağlığı adana iletişim ruh sağlığı adana telefon ruh sağlığı adana randevu alma ruh sağlığı adatepe semt ruh sağlığı ahbs erasmus ruh sağlığı atölyesi duygu ruh sağlığı adana ruh sağlığı bozuk insanlar ne yapmalı ruh sağlığı bozukluğu ruh sağlığı bakım planı ruh sağlığı belirtileri ruh sağlığı bolu ruh sağlığı bozuk raporu ruh sağlığı bozuk hasta ile iletişim ruh sağlığı bilgisinin önemi ruh sağlığı bozuk insanların özellikleri ruh sağlığı bozuk insanlar ruh sağlığı civarı satılık daire ruh sağlığı civarı satılık daire adana ruh sağlığı.com adana ruh sağlığı civarı satılık daireler adana ruh sağlığı civarı kiralık daireler adana ruh sağlığı civarı satılık evler adana ruh sağlığı civarı satılık müstakil evler ruh sağlığı sempozyumu.com adana ruh sağlığı civarı kiralık daire adana ruh sağlığı civarı eczaneler ruh sağlığı çalışanları barış istiyor ruh sağlığı çalışanları ruh sağlığı çeşitleri ruh sağlığı çevresel faktörlerden nasıl etkilenir ruh sağlığı çıkmış sorular ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik ruh sağlığı çatışma ruh sağlığı etkileyen çevresel faktörler ruh sağlığı hastalıkları çeşitleri toplum ruh sağlığı çalışmaları ruh sağlığı doktorları adana ruh sağlığı dersi ruh sağlığı daire başkanlığı ruh sağlığı dersi slaytları ruh sağlığı duası ruh sağlığı daire başkanı ruh sağlığı derneği ruh sağlığı dersi yıllık planı ruh sağlığı ders notları ruh sağlığı dersi modülü ruh sağlığı ekrem tok ruh sağlığı ekibi ruh sağlığı eylem planı ruh sağlığı elazığ ruh sağlığı etkileyen faktörler ruh sağlığı etkileşim raporu örneği ruh sağlığı ekibi ve ekip çalışmasında psikiyatri ruh sağlığı etkileyen kişisel faktörler ruh sağlığı etkileyen çevresel faktörler nelerdir ruh sağlığı etkileşim raporu ruh sağlığı farkındalık haftası ruh sağlığı formları ruh sağlığı final soruları ruh sağlığı formu ruh sağlığı forum ruh sağlığı felsefe ruh sağlığı facebook ruh sağlığı filmleri dünya ruh sağlığı federasyonu ruh sağlığı günü 2015 ruh sağlığı genelgesi ruh sağlığı görüşme raporu ruh sağlığı gazetesi ruh sağlığı günlük plan ruh sağlığı güzel sözler ruh sağlığı gözlem raporu ruh sağlığı günü 2012 ruh sağlığına giriş ruh sağlığı hastalıkları ruh sağlığı hastaneleri ruh sağlığı hemşireliği ders notları ruh sağlığı hastanesi samsun ruh sağlığı hastanesi manisa ruh sağlığı hizmetleri ruh sağlığı hemşirelik tanıları ruh saglıgı ıcın dua ruh sağlığı merkezi ısparta ışıklar ruh sağlığı merkezi toplum ruh sağlığı merkezi ısparta ışıklar ruh sağlığı merkezi doktorları ruh sağlığı için ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar ruh sağlığı ile ilgili hikayeler ruh sağlığı ile ilgili temel konular ruh sağlığı ilaçları ruh sağlığı için yapılması gerekenler ruh sağlığı ile ilgili filmler ruh sağlığı ile ilgili sorular ruh sağlığı ile ilgili sözler ruh sağlığı ile ilgili bilgiler ruh sağlığını bozan japon soda reklamı ruh sağlığını bozan japon tv reklamları ruh sağlığı kitabı ruh sağlığı korunması ruh sağlığı kongresi 2016 ruh sağlığı korumak için neler yapılabilir ruh sağlığı klinikleri ruh sağlığı konu anlatımı ruh sagligi korumak icin ruh sağlığı konuları ruh sağlığı karşısı satılık daire ruh sağlığı kpss soruları k.çekmece ruh sağlığı merkezi k.maraş toplum ruh sağlığı merkezi k.çekmece toplum ruh sağlığı merkezi ruh sağlığı leyla demir ruh sağlığı nöbet listesi ruh sağlığı yüksek lisans ruh sağlığı hemşireliği yüksek lisans ruh sağlığı ve psikiyatri leyla demir kitabı ruh sağlığı danışmanlığı yüksek lisans elazığ ruh sağlığı yemek listesi adana ruh sağlığı yemek listesi adana ruh sağlığı doktorları listesi toplum ruh sağlığı merkezleri listesi ruh sağlığı megep ruh sağlığı merkezi ankara ruh sağlığı makaleleri ruh sağlığı merkezi istanbul ruh sağlığı modelleri ruh sağlığı modülü 10.sınıf ruh sağlığı manisa ruh sağlığı modülü 12.sınıf ruh sağlığı merkezleri istanbul m orhan öztürk ruh sağlığı ve bozuklukları ruh sağlığı nedir pdf ruh sağlığı nedir ve önemi ruh sağlığı nasıl düzelir ruh sağlığı nelerden etkilenir ruh sağlığı neden önemlidir ruh sağlığı nedir vikipedi ruh sağlığı nasıl korunur ruh sağlığı nedir kısaca ruh sağlığı nedir psikoloji ruh sağlığı orhan öztürk ruh sağlığını olumlu yönde gelişmesi için neler ya ruh sağlığı yerinde olan insanlarda görülen davran ruh sağlığı için okunacak dua ruh sağlığı için okunacak dualar ruh sağlığı yerinde olmayan insanlarda görülen dav ruh sağlığı bozuk olan insanlarda görülen davranış adana ruh sağlığı online randevu ruh sağlığı yerinde olan bir insanda aranacak özel ruh sağlığı bozuklukları orhan öztürk ruh sağlığı önemi ruh sağlığı ölçütleri ruh sağlığı önemi nedir ruh sağlığı ölçütleri nelerdir ruh sağlığı ödev kapakları ruh sağlığı özeti ruh sağlığı ödev ruh sağlığını önemi ruh sağlığı ve önemi ruh sağlığı pdf ruh sağlığı ppt ruh sağlığı politikası ruh sağlığı programları daire başkanlığı ruh sağlığı psikiyatri ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ruh sağlığı psikoloji dersi ruh sağlığı psikoloji ruh sağlığı polikliniği adana ruh sağlığı platformu ruh sağlığı raporu ruh sağlığı randevu ruh sağlığı raporu nereden alınır ruh sağlığı randevu alma ruh sağlığı raporu nasıl alınır ruh sağlığı randevu alma adana ruh sağlığı rehabilitasyon merkezleri ruh sağlığı merkezi kayseri ruh sağlığı slayt ruh sağlığı sorunları ruh sağlığı sözleri ruh sağlığı sempozyumu ruh sağlığı sınav soruları ruh sağlığı slaytları ruh sağlığı sunumları ruh sağlığı soruları ruh sağlığı savunma mekanizmaları ruh sağlığı şubesinin görevleri ruh sağlığı şubesi bursa ruh sağlığı şubesi ruh sağlığı şifalı bitkiler ruh sağlığı şube ruh sağlığı şiirleri ruh sağlığı şubesi görevleri adana ruh sağlığı şarkı mersin ruh sağlığı şube ankara ruh sağlığı şubesi ruh sağlığı testi ruh sağlığı tanımı ruh sağlığı taksi ruh sağlığı test soruları ruh sağlığı tanımı ve önemi ruh sağlığı temel ilke ve kavramları ruh sağlığı tedavi yöntemleri ruh sağlığı tedavisi ruh sağlığı terimleri ruh sağlığı temelleri ruh sağlığı uzmanı uzmantv ruh sağlığı ruh sağlığı uzmanı nedir ulus ruh sağlığı merkezi ruh sağlığı dispanseri ulus uşak toplum ruh sağlığı merkezi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı akıl ve ruh sağlığı uzmanları akıl ve ruh sağlığı uzmanları kimlerdir ruh sağlığı ve psikiyatri uygulama yıllık planı müziğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri dinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri alkolün ruh sağlığı üzerindeki etkileri sporun ruh sağlığı üzerine etkileri göçün ruh sağlığı üzerine etkileri dinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi müziğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir üsküdar toplum ruh sağlığı merkezi kentleşme sürecinin ruh sağlığı üzerine etkileri ruh sağlığı danışma merkezi ümitköy ruh sağlığı ve hastalıkları ne demek ruh sağlığı ve psikiyatri ruh sağlığı ve bozuklukları pdf ruh sağlığı ve din ruh sağlığı ve hastalıkları kitap ruh sağlığı vikipedi ruh sağlığı yerinde olmayan bireyin özellikleri ruh sağlığı yasası ruh sağlığı yıllık plan ruh sağlığı yerinde olmayan insanların özellikleri ruh sağlığı yıllık planı ruh sağlığı yıllık plan 2015 ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan insanların öze ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan insanlarda gör ruh sağlığı yerinde olan kişinin özellikleri ruh sağlığı için zikir adana ruh sağlığı ziyaret saatleri toplum ruh sağlığı zeytinburnu sigaranın ruh sağlığına zararları alkolün ruh sağlığına zararları teknolojinin ruh sağlığına zararları uyuşturucunun ruh sağlığına zararları internetin ruh sağlığına zararları ruh ve zihin sağlığı toplum ruh sağlığı merkezi zeytinburnu bebek ruh sağlığı (0-4 yaş) temel kitabı 0-6 yaş ruh sağlığı ruh sağlığı 1.dönem 2.yazılı soruları ruh sağlığı 10.sınıf ruh sağlığı 12. sınıf ruh sağlığı 1.dönem 2.yazılı ruh sağlığı 1. dönem 1.yazılı ruh sağlığı 2.dönem 1.yazılı ruh sağlığı 2.dönem 1.yazılı soruları ruh sağlığı sempozyumu 2013 ruh sağlığı haftası 2012 ruh sağlığı yaz okulu 2013 10.sınıf ruh sağlığı 2.dönem 1.yazılı ruh sağlığı ve bozuklukları 2 cilt ruh sağlığı 2.dönem 2.yazılı soruları ruh sağlığı yaz okulu 2014 2-3 ekim ruh sağlığı sempozyumu omega 3 ruh sağlığı ruh sağlığının 6 kalesi ruh sağlığı 9.sınıf akıl ve ruh sağlığı 9.sınıf 9.1 ruh sağliği ve hastaliklarina yaklaşim 9.sınıf ruh sağlığı 9.sınıf sağlık ruh sağlığı 9 eylül üniversitesi ruh sağlığı 9. sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu 9.sınıf akıl ve ruh sağlığı 9 eylül üniversitesi hastanesi ruh sağlığı 10.sınıf ruh sağlığı modülü 10.sınıf ruh sağlığı yazılı soruları 10 ekim ruh sağlığı günü 10.sınıf ruh sağlığı 10.sınıf ruh sağlığı sınav soruları 10.sınıf ruh sağlığı 1.dönem 1.yazılı 10.sınıf ruh sağlığı 1.dönem 1.yazılı soruları 10 ekim ruh sağlığı 10.sınıf psikoloji ruh sağlığının temelleri

Yorumlar